Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Quận 3 TPHCM tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

24/07/2014

Học sinh vào lớp 1 không cần chứng nhận chương trình mầm non năm tuổi

Ngày 12/6, Sở GDĐT TPHCM đã có hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 và học sinh chuyển trường năm học 2014 - 2015.
Việc tổ chức tuyển sinh phải được thông báo đầy đủ đến cha mẹ học sinh về thời gian, hồ sơ, thủ tục... Nhà trường phải bố trí bảng thông báo to, rõ, để ở nơi thuận tiện giúp cha mẹ học sinh dễ theo dõi, niêm yết đầy đủ kế hoạch tuyển sinh, các thông tin cần thiết, giới thiệu trường tiểu học (có thể minh họa bằng hình ảnh) cho phụ huynh tham khảo.
- Thủ tục tiếp nhận học sinh vào lớp 1 không bắt buộc cha mẹ học sinh phải nộp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm tuổi.
- Trường hợp học sinh không có giấy gọi trẻ ra lớp 1 nhưng có hộ khẩu theo quy định hoặc không có tên trong danh sách của hội đồng giáo dục phường/xã thì hiệu trưởng cần chỉ đạo nhân viên tiếp nhận hồ sơ giải thích; nhanh chóng báo cáo cho hiệu trưởng để giải quyết kịp thời, tránh gây trở ngại cho cha mẹ học sinh.

Ngày 9.6, Phòng Giáo dục quận 3 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.

Theo đó, bậc mầm non: Huy động 100% trẻ trong độ tuổi từ lớp mầm, chồi, lá và nhóm trẻ trên địa bàn quận 3 đến trường, trong đó, huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2008) ra lớp, không phân biệt hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. 

Trường phát và nhận hồ sơ từ ngày 17- 28.6; công bố kết quả từ ngày 1.8.
Lớp 1: Với tổng số 2.780 trẻ sinh năm 2008 trên địa bàn quận 3 “Đã hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi” được phân tuyến vào 80 lớp 1 tại 16 trường công lập theo phân tuyến như sau:
Trường TH Nguyễn Thiện Thuật: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 1.
Trường TH Phan Đình Phùng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 2 và khu phố (KP) 1 (trừ tổ 1, 2, 3, 10) và KP 2 của phường 3.
Trường TH Nguyễn Sơn Hà: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc tổ 1, 2, 3, 10 KP 1 và KP 3, 4, 5, phường 3.
Trường TH Lương Định Của: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc KP 4, 5, 6 phường 4 và tuyển 105 học sinh TCTP.
Trường TH Lê Chí Trực: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2 và KP 3 phường 4.
Trường TH Phan Văn Hân: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn phường 5.
Trường TH Mê Linh: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 3 (trừ tổ 34, 35, 36) và KP 4 phường 6.
Trường TH Trần Quốc Thảo: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2 và KP 3 (tổ 34, 35, 36) phường 6.
Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2, 4, 5 phường 7.
Trường TH Nguyễn Thái Sơn: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 8.
Trường TH Kỳ Đồng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 9 và KP 3 phường 7.
Trường TH Nguyễn Việt Hồng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 10 và KP 1, 2, 3 phường 11.
Trường TH Trần Văn Đang: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 4, 5, 6 phường 11.
Trường TH Trương Quyền: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1 và KP 2 (tổ 24 đến 30) phường 12 và phường 13.
Trường TH Nguyễn Thi: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 2 (từ tổ 16 đến 23) và KP 3 phường 12 và KP 4, 5 phường 14.
Trường TH Trần Quang Diệu: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2, 3 phường 14.
Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 15-20.6 các trường tiểu học gửi giấy mời trẻ vào học lớp 1 (theo danh sách phân tuyến) đến phụ huynh (thông qua UBND phường). Từ ngày 1- 6.7, các trường tiểu học đồng loạt thu nhận trẻ trong tuyến.

Lớp 6: Tất cả học sinh lớp 5 đang học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn quận 3 được công nhận “Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học” (không phân biệt điểm chuẩn) sẽ vào học lớp 6 tại 11 trường công lập trên địa bàn quận với 93 lớp và 3.930 học sinh theo tuyến sau:
Trường THCS Phan Sào Nam tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thiện Thuật; 112 học sinh lớp 5 Trường TH Lương Định Của có hộ khẩu tại phường 1 (quận 3) và hộ khẩu tại các quận: 5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh; 31 học sinh lớp 5 Trường Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 1 đến phường 4 (quận 3) và tại các quận 5, 8, 10.
Trường THCS Thăng Long tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Sơn Hà; 174 học sinh lớp 5 Trường TH Lương Định Của có hộ khẩu trong quận 3 nhưng khác phường 4, phường 1 và hộ khẩu tại các quận khác là quận chữ (trừ quận Bình Tân, Bình Chánh).
Trường THCS Bàn Cờ tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Lê Chí Trực; 83 học sinh lớp 5 Trường TH Phan Đình Phùng có hộ khẩu ngoài quận 3; 150 học sinh lớp 5 Trường TH Lương Định Của có hộ khẩu tại phường 4, quận 3.
Trường THCS Kiến Thiết tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Phan Văn Hân; 238 học sinh lớp 5 Trường TH Phan Đình Phùng có hộ khẩu trong quận 3; 107 học sinh lớp 5 Trường TH Mê Linh có hộ khẩu ngoài quận 3; 120 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quốc Thảo có hộ khẩu ngoài quận 3; 48 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 5 đến phường 8 (quận 3) và hộ khẩu ngoài quận 3 là quận số (trừ quận 8 và quận 10); 78 học sinh lớp 5 Trường TH Trương Quyền học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT; 9 học sinh phổ cập Trường Ánh Sáng và 3 học sinh phổ cập Trường TH Lương Định Của.
Trường THCS Lê Quý Đôn tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Phan Đình Phùng; 82 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quốc Thảo có hộ khẩu tại phường 6 (quận 3); 21 học sinh lớp 5 Trường TH Mê Linh có hộ khẩu tại phường 6 (quận 3); 73 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 8; 8 học sinh lớp 5 học chương trình tiếng Anh Cambridge của Trường TH Kỳ Đồng; 40 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu của Trường TH Trương Quyền.
Trường THCS Colette tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 học chương trình tiếng Pháp của Trường TH Lương Định Của; 10 học sinh lớp 5 Trường TH Mê Linh có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 6; 44 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quốc Thảo có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 6; 20 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu Trường TH Trần Văn Đang; 25 học sinh giỏi lớp 5 Trường TH Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu tại phường 10 và phường 11 (quận 3); tất cả học sinh lớp 5 học chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Nguyễn Thi.
Trường THCS Lê Lợi tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền; 238 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu trong phường 9 (quận 3); 15 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu trong phường 10 (quận 3) gần Trường THCS Lê Lợi.
Trường THCS Hai Bà Trưng tiếp nhận: Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Nguyễn Thái Sơn; 261 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu tại phường 8 (Quận 3).
Trường THCS Lương Thế Vinh tiếp nhận: 54 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 10 đến phường 12 (quận 3); 128 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Việt Hồng (trừ số đã chuyển sang Trường THCS Colette và THCS Lê Lợi); 36 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Văn Đang (trừ 20 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu chuyển đến Trường THCS Colette và 47 học sinh có hộ khẩu dọc kênh Nhiêu Lộc chuyển đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm).
Trường THCS Đoàn Thị Điểm tiếp nhận: 208 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu ngoài quận 3; 42 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu ngoài quận 3 là quận chữ; Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Nguyễn Việt Hồng; 47 học sinh lớp 5 Trường Trần Văn Đang có hộ khẩu dọc kênh Nhiêu Lộc; 86 học sinh lớp 5 (trừ học sinh lớp tăng cường tiếng Anh) của Trường TH Nguyễn Thi.
Trường THCS Bạch Đằng tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quang Diệu; Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Kỳ Đồng; 43 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu phường 13, phường 14 (quận 3); học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Trương Quyền.

Thời gian tuyển sinh: Ngày 15.6, Trường TH và Trường THCS công bố danh sách học sinh được phân tuyến vào lớp 6.
Từ ngày 17 đến 22.6, học sinh đến trường THCS theo phân tuyến để làm thủ tục nhập học, công bố danh sách học sinh vào ngày 15.7.

Theo Thanh niên

2 tin nhắn:

ve sinh may lanh nói...

Cho con nhập học không biết bao nhiêu thử phải lo

10:19 16 tháng 8, 2014
Unknown nói...

Cảm ơn bạn những gì bạn chia sẽ
Mời bạn thăm trang web của mình nhé
Chi phi lap dat phong xong hoi uot tai nha cho gia dinh
Chi phí lắp đặt phòng xông hơi ướt tại nhà cho gia đình

02:15 10 tháng 4, 2017

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569