Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Quận 3 TPHCM tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

24/07/2014

Học sinh vào lớp 1 không cần chứng nhận chương trình mầm non năm tuổi

Ngày 12/6, Sở GDĐT TPHCM đã có hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 và học sinh chuyển trường năm học 2014 - 2015.
Việc tổ chức tuyển sinh phải được thông báo đầy đủ đến cha mẹ học sinh về thời gian, hồ sơ, thủ tục... Nhà trường phải bố trí bảng thông báo to, rõ, để ở nơi thuận tiện giúp cha mẹ học sinh dễ theo dõi, niêm yết đầy đủ kế hoạch tuyển sinh, các thông tin cần thiết, giới thiệu trường tiểu học (có thể minh họa bằng hình ảnh) cho phụ huynh tham khảo.
- Thủ tục tiếp nhận học sinh vào lớp 1 không bắt buộc cha mẹ học sinh phải nộp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm tuổi.
- Trường hợp học sinh không có giấy gọi trẻ ra lớp 1 nhưng có hộ khẩu theo quy định hoặc không có tên trong danh sách của hội đồng giáo dục phường/xã thì hiệu trưởng cần chỉ đạo nhân viên tiếp nhận hồ sơ giải thích; nhanh chóng báo cáo cho hiệu trưởng để giải quyết kịp thời, tránh gây trở ngại cho cha mẹ học sinh.

Ngày 9.6, Phòng Giáo dục quận 3 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.

Theo đó, bậc mầm non: Huy động 100% trẻ trong độ tuổi từ lớp mầm, chồi, lá và nhóm trẻ trên địa bàn quận 3 đến trường, trong đó, huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2008) ra lớp, không phân biệt hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. 

Trường phát và nhận hồ sơ từ ngày 17- 28.6; công bố kết quả từ ngày 1.8.
Lớp 1: Với tổng số 2.780 trẻ sinh năm 2008 trên địa bàn quận 3 “Đã hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi” được phân tuyến vào 80 lớp 1 tại 16 trường công lập theo phân tuyến như sau:
Trường TH Nguyễn Thiện Thuật: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 1.
Trường TH Phan Đình Phùng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 2 và khu phố (KP) 1 (trừ tổ 1, 2, 3, 10) và KP 2 của phường 3.
Trường TH Nguyễn Sơn Hà: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc tổ 1, 2, 3, 10 KP 1 và KP 3, 4, 5, phường 3.
Trường TH Lương Định Của: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc KP 4, 5, 6 phường 4 và tuyển 105 học sinh TCTP.
Trường TH Lê Chí Trực: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2 và KP 3 phường 4.
Trường TH Phan Văn Hân: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn phường 5.
Trường TH Mê Linh: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 3 (trừ tổ 34, 35, 36) và KP 4 phường 6.
Trường TH Trần Quốc Thảo: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2 và KP 3 (tổ 34, 35, 36) phường 6.
Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2, 4, 5 phường 7.
Trường TH Nguyễn Thái Sơn: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 8.
Trường TH Kỳ Đồng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 9 và KP 3 phường 7.
Trường TH Nguyễn Việt Hồng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 10 và KP 1, 2, 3 phường 11.
Trường TH Trần Văn Đang: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 4, 5, 6 phường 11.
Trường TH Trương Quyền: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1 và KP 2 (tổ 24 đến 30) phường 12 và phường 13.
Trường TH Nguyễn Thi: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 2 (từ tổ 16 đến 23) và KP 3 phường 12 và KP 4, 5 phường 14.
Trường TH Trần Quang Diệu: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2, 3 phường 14.
Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 15-20.6 các trường tiểu học gửi giấy mời trẻ vào học lớp 1 (theo danh sách phân tuyến) đến phụ huynh (thông qua UBND phường). Từ ngày 1- 6.7, các trường tiểu học đồng loạt thu nhận trẻ trong tuyến.

Lớp 6: Tất cả học sinh lớp 5 đang học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn quận 3 được công nhận “Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học” (không phân biệt điểm chuẩn) sẽ vào học lớp 6 tại 11 trường công lập trên địa bàn quận với 93 lớp và 3.930 học sinh theo tuyến sau:
Trường THCS Phan Sào Nam tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thiện Thuật; 112 học sinh lớp 5 Trường TH Lương Định Của có hộ khẩu tại phường 1 (quận 3) và hộ khẩu tại các quận: 5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh; 31 học sinh lớp 5 Trường Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 1 đến phường 4 (quận 3) và tại các quận 5, 8, 10.
Trường THCS Thăng Long tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Sơn Hà; 174 học sinh lớp 5 Trường TH Lương Định Của có hộ khẩu trong quận 3 nhưng khác phường 4, phường 1 và hộ khẩu tại các quận khác là quận chữ (trừ quận Bình Tân, Bình Chánh).
Trường THCS Bàn Cờ tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Lê Chí Trực; 83 học sinh lớp 5 Trường TH Phan Đình Phùng có hộ khẩu ngoài quận 3; 150 học sinh lớp 5 Trường TH Lương Định Của có hộ khẩu tại phường 4, quận 3.
Trường THCS Kiến Thiết tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Phan Văn Hân; 238 học sinh lớp 5 Trường TH Phan Đình Phùng có hộ khẩu trong quận 3; 107 học sinh lớp 5 Trường TH Mê Linh có hộ khẩu ngoài quận 3; 120 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quốc Thảo có hộ khẩu ngoài quận 3; 48 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 5 đến phường 8 (quận 3) và hộ khẩu ngoài quận 3 là quận số (trừ quận 8 và quận 10); 78 học sinh lớp 5 Trường TH Trương Quyền học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT; 9 học sinh phổ cập Trường Ánh Sáng và 3 học sinh phổ cập Trường TH Lương Định Của.
Trường THCS Lê Quý Đôn tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Phan Đình Phùng; 82 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quốc Thảo có hộ khẩu tại phường 6 (quận 3); 21 học sinh lớp 5 Trường TH Mê Linh có hộ khẩu tại phường 6 (quận 3); 73 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 8; 8 học sinh lớp 5 học chương trình tiếng Anh Cambridge của Trường TH Kỳ Đồng; 40 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu của Trường TH Trương Quyền.
Trường THCS Colette tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 học chương trình tiếng Pháp của Trường TH Lương Định Của; 10 học sinh lớp 5 Trường TH Mê Linh có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 6; 44 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quốc Thảo có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 6; 20 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu Trường TH Trần Văn Đang; 25 học sinh giỏi lớp 5 Trường TH Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu tại phường 10 và phường 11 (quận 3); tất cả học sinh lớp 5 học chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Nguyễn Thi.
Trường THCS Lê Lợi tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền; 238 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu trong phường 9 (quận 3); 15 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu trong phường 10 (quận 3) gần Trường THCS Lê Lợi.
Trường THCS Hai Bà Trưng tiếp nhận: Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Nguyễn Thái Sơn; 261 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu tại phường 8 (Quận 3).
Trường THCS Lương Thế Vinh tiếp nhận: 54 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 10 đến phường 12 (quận 3); 128 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Việt Hồng (trừ số đã chuyển sang Trường THCS Colette và THCS Lê Lợi); 36 học sinh lớp 5 Trường TH Trần Văn Đang (trừ 20 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu chuyển đến Trường THCS Colette và 47 học sinh có hộ khẩu dọc kênh Nhiêu Lộc chuyển đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm).
Trường THCS Đoàn Thị Điểm tiếp nhận: 208 học sinh lớp 5 Trường TH Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu ngoài quận 3; 42 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu ngoài quận 3 là quận chữ; Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Nguyễn Việt Hồng; 47 học sinh lớp 5 Trường Trần Văn Đang có hộ khẩu dọc kênh Nhiêu Lộc; 86 học sinh lớp 5 (trừ học sinh lớp tăng cường tiếng Anh) của Trường TH Nguyễn Thi.
Trường THCS Bạch Đằng tiếp nhận: Tất cả học sinh lớp 5 Trường TH Trần Quang Diệu; Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Kỳ Đồng; 43 học sinh lớp 5 Trường TH Kỳ Đồng có hộ khẩu phường 13, phường 14 (quận 3); học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường TH Trương Quyền.

Thời gian tuyển sinh: Ngày 15.6, Trường TH và Trường THCS công bố danh sách học sinh được phân tuyến vào lớp 6.
Từ ngày 17 đến 22.6, học sinh đến trường THCS theo phân tuyến để làm thủ tục nhập học, công bố danh sách học sinh vào ngày 15.7.

Theo Thanh niên

Chọn bàn học phù hợp cho trẻ từ lớp lá cho đến lớp tiểu học

17/04/2014


Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tiêu chuẩn bàn ghế đúng quy cách là:

- Bàn, ghế phải rời nhau, không dính liền bàn với ghế, ghế phải có thành tựa lưng.
- Kích thước bàn ghế phải phù hợp với tầm vóc học sinh.
- Thành tựa ghế hơi ngả về sau một góc 5/100 so với đường thẳng đứng; chiều rộng ghế bằng 2/4 - 2/3 dài đùi. Chiều ngang tối thiểu của bàn cho một chỗ ngồi là 0,4 - 0,5m.
 - Lớp lá: Ghế cao 30 cm, bàn cao 50 cm (cỡ 2).
 - Tiểu học: Ghế cao 33 cm, bàn cao 55 cm (cỡ 3); hoặc ghế cao 38 cm, bàn cao 61 cm (cỡ 4). - Trung học cơ sở: Cỡ 4; hoặc ghế cao 44 cm, bàn cao 64cm (cỡ 5).
 - Khoảng cách từ bàn đầu tới bảng là 1,7 - 2 m.
-  Bàn cuối cách bảng không quá 8m. Khi chọn bàn ghế cho con ngồi học, bạn cần căn cứ vào chiều cao của trẻ. Bàn ghế không tương thích với kích thước cơ thể sẽ dẫn đến ngực lép, vẹo cột sống, gù lưng, cận thị...

Tư thế của con người có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động các cơ quan trong cơ thể. Trong hoạt động, tư thế ngồi chiếm phần lớn thời gian. Ở tư thế này, cơ thể phải có tính ổn định cao, cơ bắp ít phải cố gắng. Con người sẽ chóng mệt mỏi nếu bàn và ghế ngồi không thuận tiện, không được thiết kế đúng.

Ví dụ, nếu chiều cao ghế ngồi không phù hợp với kích thước cơ thể thì năng lượng sẽ phải tốn hơn 22%, còn ngồi ở tư thế bị gập quá mức thì tiêu phí đến 46%. Ngồi học ở những bộ bàn ghế không đúng quy cách, các em sẽ có rất nhiều cử động vô thức để tìm kiếm vị trí thuận lợi cho cơ thể. Khi ngồi học, tư thế được xác định bởi sự tham gia của cơ lưng, cổ, cơ bụng. Tư thế ngồi thoải mái khi phần thân, kể cả cổ và vai, được để thẳng tự nhiên, cột sống không ưỡn quá, không cúi hay vặn để tránh những rối loạn cơ xương.

 Theo các nhà nghiên cứu, tư thế ngồi học tốt nhất được đánh giá thông qua những chỉ số sau: Góc cúi của đầu so với phương thẳng đứng là 25 độ, góc giữa đầu và thân là 35 độ, góc giữa thân và đường thẳng đứng là 10 độ, góc khuỷu tay là 90 độ, góc thân đùi là 115 độ... Ảnh: Corbis.com Tuy nhiên, trong thực tế, bạn khó sử dụng những thông số đó khi mua sắm bàn ghế học tập cho con em. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra công thức giúp xác định kích thước bàn ghế phù hợp cho từng lứa tuổi, đó là căn cứ vào chiều cao của trẻ.

Theo công thức này, một bộ bàn ghế có kích thước phù hợp là chiều cao ghế ngồi bằng 0,27 chiều cao học sinh; chiều cao bàn học bằng 0,46 chiều cao học sinh. 

Nguồn: Webtretho 2008

Cách chữa bé biếng ăn vì quá hiếu động

20/05/2013

Trẻ con vốn hiếu động, khó mà ngồi yên kể cả trong bữa ăn. Để dụ bé ăn, nhiều cha mẹ phải nghĩ ra các trò chơi để thu hút con, thậm chí là đi rong.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ nhi khoa Irene Chatoor đang công tác tại trường ĐH Geogre Washington và Trung tâm y tế trẻ em quốc gia Mỹ, cho trẻ ăn rong là cách làm hạ sách.

Cho trẻ ăn rong trước hết là mất vệ sinh. Nếu thời tiết không đẹp, việc đi ra ngoài ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Ăn rong cũng như dùng tivi, iPad hay các món đồ chơi khác để dụ bé ăn đều khiến trẻ ăn uống thụ động, không có ý thức thèm ăn, và cha mẹ sẽ mãi mãi phải ép trẻ ăn.

Có một số đứa trẻ rất tinh quái biến những giờ ăn kiểu này thành giờ cha mẹ phải phục dịch nó. Nó chạy một bước, mẹ đuổi theo cố đút cho một thìa. Nó thích thì há miệng, không thì ngậm miệng lại. Đứa trẻ khoái trí khi biết rằng một thìa cháo của nó có thể điều khiển được cảm xúc của cha mẹ, nó ăn thì cha mẹ vui, không ăn thì cha mẹ cáu giận đau đầu. Và chúng càng nghĩ ra đủ trò để hoạnh họe cha mẹ, lấy miếng ăn của mình để đổi lấy những thứ khác mà bình thường không được đáp ứng như chơi máy tính, nghịch nước…

Chia sẻ trong một buổi gặp gỡ phụ huynh Việt Nam mới đây, chuyên gia người Mỹ cho rằng trẻ hiếu động hiếm khi thấy đói. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn có cách để giúp bé thoát khỏi tình trạng biếng ăn.

Tình trạng biếng ăn do sự hiếu động thường xảy ra khi trẻ ở trong độ tuổi 6 tháng đến 3 tuổi. Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu ăn dặm và được làm quen với nhiều loại thức ăn mới. Một số bé được người lớn đánh giá là “lanh”, hiếu động, tình trạng biếng ăn có thể xảy ra ngay trong thời kỳ nhũ nhi. Trẻ dừng bú nếu nhìn hay nghe thấy điều gì thú vị

Khi chập chững biết đi, trẻ rất hiếu động, tò mò và mải chơi. Trẻ không cảm thấy đói trong một khoảng thời gian dài. Trẻ chỉ ăn một vài miếng rồi từ chối mở miệng ra. Trẻ không thích ngồi yên một chỗ khi ăn và cố gắng chạy thoát khỏi ghế, chạy xung quanh phòng và chạy ra ngoài. Trẻ biến thức ăn thành đồ chơi, ném thức ăn, bát đĩa, chén muỗng.

Ở tuổi đi học, những đứa trẻ kiểu này sẵn sàng thà chơi và nói thay ăn, đọc sách thay ngủ. Trẻ chỉ ăn một lượng ít và muốn rời khỏi bàn ăn để được chơi. Chúng cho rằng ăn uống là việc quá chán.
Cách chữa bé biếng ăn vì quá hiếu động 1
  Cha mẹ có thể khen khi bé tự xúc ăn nhưng không nên khen về những gì bé ăn được - Ảnh: farm3.staticflickr.com
Biếng ăn khiến trẻ lên cân chậm và thiếu cân. Đa số đều còi cọc và trông nhỏ hơn hẳn có với các bé cùng độ tuổi. Tuy nhiên, đây là những em bé rất sáng dạ, chúng biết nhiều thứ và nhanh nhẹn. Nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên những đứa trẻ này có thể gặp những vấn đề về giấc ngủ, ngủ không ngon, hay nổi nóng, không thuần tính. Ngoài ra, nếu bị cha mẹ ép ăn không đúng cách, chúng có thể mâu thuẫn với cha mẹ, thậm chí có đứa sẵn sàng làm ngược lại ý cha mẹ.

Để giúp những trẻ này hết biếng ăn, trước hết, cha mẹ hãy giúp trẻ nhận biết cảm giác đói bằng cách cho trẻ ăn đúng giờ, khoảng cách giữa các bữa ăn chính và các bữa ăn phụ là 3-4 giờ. Giữa hai bữa, nếu trẻ đói chỉ cho trẻ uống nước. Bên cạnh cảm giác đói, cha mẹ cũng cần giúp bé nhận biết được cảm giác no. Không nên cho tất cả khẩu phần bữa ăn vào bát ăn cùng một lúc, bởi điều này không chỉ khiến bé nhìn đã ngại, mà để lâu thức ăn mất ngon khiến trẻ càng ngán. Cho trẻ ăn các phần ăn nhỏ rồi xới thêm phần thứ hai, thứ ba, thứ tư để khuyến khích trẻ. Bạn nên nhớ đây là những đứa trẻ rất thích sự thay đổi.

Ngoài ra, vì đây là những trẻ rất hiếu động, hãy dạy cho trẻ ngồi ăn ở bàn cho đến khi “Bụng mẹ và bụng bố đã no” để bé tập quen với việc ngồi yên một thời gian. Bữa ăn không nên kéo dài quá 30 phút, thậm chí kể cả khi trẻ ăn rất ít hay chưa ăn gì bởi trẻ sẽ bù lại lượng thức ăn ít ỏi đó vào bữa sau.

Cha mẹ có thể khen ngợi khi trẻ tự xúc ăn nhưng giữ thái độ trung lập về thức ăn trẻ ăn vào. Ăn uống không nên là thành tích của bố mẹ mà phải tùy thuộc theo nhu cầu sinh lý của trẻ

Nếu trẻ cư xử không đúng trong bữa ăn như rời khỏi ghế, ném đồ dùng và thức ăn, hãy cảnh cáo bé một lần duy nhất. Nếu trẻ không dừng thái độ đó, cho nó thời gian một mình. Tức là bạn hãy đưa trẻ vào một không gian riêng, nên nhớ không gian này phải an toàn với bé. Những đứa trẻ này rất hiếu động, chúng có thể tìm cách chui ra ngoài, tốt nhất bạn hãy chọn những phòng có khóa. Hãy đợi đến khi trẻ bình tĩnh trở lại để đưa bé trở lại bàn ăn. Bạn phải nói cho trẻ biết rằng, đây không phải phạt mà là bé được cho thời gian suy nghĩ về hành động của mình. Tất nhiên, bố mẹ cũng phải “lì” nếu muốn thực hiện biện pháp này. Nếu bạn cảm thấy không chịu được tiếng khóc lóc của bé thì tốt nhất đừng thực hiện.

Lần đầu tiên áp dụng giải pháp "một mình" với bé nên chọn vào hôm có cả bố và mẹ, hai người phải thống nhất với nhau, và hôm đó hai người cũng không bận mải việc gì để có thể tĩnh tâm quan sát trẻ. Thông thường, ban đầu trẻ sẽ khóc lóc rất nhiều để động lòng cha mẹ, nhưng nếu mãi không thấy được cha mẹ quay lại vỗ về an ủi, bé sẽ tự nín. Bởi thực tế, bản thân bé hiểu rằng ném đồ ăn hay chạy nhảy trong bữa ăn là hành động không được phép, cha mẹ đã cảnh báo bé một lần rồi.

Sau khi biết cảm giác no, đói hay đã trải qua những lần bị “cho ra rìa” vì quấy phá trong bữa ăn, bé sẽ có ý thức và ăn uống tự giác hơn, từ đó cha mẹ đỡ vất vả hơn trong việc cho bé ăn. Theo thời gian, khi trẻ càng lớn thì việc cho ăn cũng sẽ dễ dàng hơn.

Trong trường hợp trẻ không tăng trưởng, cha mẹ có thể nhờ bác sĩ nhi khoa tư vấn về việc sử dụng thực phẩm. Có thể dùng thuốc để kích thích trẻ ăn uống nhưng cha mẹ nên nhớ thuốc chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định. Có thể bổ sung sữa sau mỗi bữa ăn cho trẻ nhưng không nên dùng sữa thay hoàn toàn thức ăn vì trẻ cần được nhận biết các món ăn. Thực tế, những trẻ hiếu động sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn những trẻ khác, vì thế việc bổ sung thêm thức ăn cho bé là rất cần thiết.
 
Theo VnExpress

Bí quyết giúp con học tốt ngay từ mẫu giáo

14/10/2012

Đã đến lúc các bậc phụ huynh cần thúc đẩy quá trình học hỏi thực tiễn của trẻ, đặc biệt là khi trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo.
 
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu giáo dục tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 5 vừa qua, hơn 80% trẻ tiểu học được xác định là còn thiếu nhiều kỹ năng thực hành xã hội và khả năng nhạy bén trong tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, đặc biệt là thiếu linh hoạt trong xử lý các tình huống thực tế.
 
Đây là một thực trạng đáng lo ngại đối với học vấn cũng như sự nghiệp tương lai của trẻ sau này. Vì thế, đã đến lúc các bậc phụ huynh cần thúc đẩy quá trình học hỏi thực tiễn của trẻ, đặc biệt là khi trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo.
 
Quy trình học hỏi của trẻ bao gồm 3 bước: Tập trung để đưa những thông tin quan trọng vào bộ nhớ, ghi nhớ để lưu trữ thông tin và khi gặp tình huống để phân tích hay xử lý thì trẻ sẽ mang những thông tin thích hợp ra sử dụng.
 
Như vậy, sự tập trung là bước đầu tiên và thiết yếu trong quá trình học hỏi của trẻ. Độ tuổi cho trẻ đi học mẫu giáo là lúc lên 3, cũng là lúc bộ não của trẻ cũng đã phát triển đến 80% nên việc kích thích trí não hoạt động và làm việc là rất quan trọng để trẻ tăng cường khả năng học hỏi. 
 
Theo tiến sĩ Teresa Aubele, và Susan Reynolds trên Psychology Today, chất béo là thành phần chủ yếu chiếm đến 60% trọng lượng của bộ não. Trong đó, DHA chiếm 20% trong não bộ, và 50% – 60%trong võng mạc mắt. Do đó, nếu càng được bổ sung hàm lượng đúng DHA, não bộ càng hoạt động hiệu quả và nhạy bén.
 
Cũng vì thế, Tổ chức Y tế Thế giới (FAO/WHO) đã khuyên cha mẹ bổ sung hàm lượng đúng DHA là từ 75mg/ngày đối với trẻ từ 1 tuổi trở lên để tận dụng và phát huy tối đa khả năng tập trung, ghi nhớ và phân tích trong quá trình học hỏi của trẻ.
 
Khi trẻ đã có nền tảng trí não tốt, cha mẹ có thể bắt tay vào việc rèn luyện khả năng tập trung cho trẻ. Quá trình rèn luyện này không phải là những bài học quá phức tạp mà chỉ cần cha mẹ chú ý điều chỉnh trong cách nuôi dạy hàng ngày.
 
Theo Chuyên gia Sam Wass thuộc Trung tâm Phát triển Bộ não và Nhận thức tại Birkbeck (đại học London), cha mẹ nên giúp trẻ tập trung vào một mục tiêu nào đó trong những hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như cùng trẻ xem một quyển sách, hoặc cùng chơi một trò chơi nào đó.
 
Trẻ cũng sẽ dễ dàng tập trung hơn nếu được tiếp xúc với những điều mà trẻ thích. Vì thế, cha mẹ cần khơi gợi sự hứng thú ở trẻ đối với những bài học cơ bản ở cấp mẫu giáo như tô màu, vẽ tranh hay đánh vần. 
 
Làm việc và nghiên cứu với hơn 19,000 sinh viên hàng năm, Chuyên gia Sam Wass đã đi đến một kết luận: “Khả năng tập trung cần được kiểm soát và rèn luyện ngay khi trẻ còn nhỏ vì những trẻ có khả năng tập trung tốt hơn thường có khả năng học tập vượt trội hơn, đặc biệt là khi bước vào môi trường có tính học thuật cao như đại học”.
 
Do đó nhận thức đúng đắn của cha mẹ đối với chế độ dinh dưỡng và môi trường giáo dục sẽ giúp trẻ hình thành sự tập trung tốt để sẵn sàng tích lũy kiến thức và gặt hái thành công trong học tập cũng như sự nghiệp trong tương lai.
 
Theo afamily

Để bé luôn chiến thắng bệnh cúm

Chẳng khó khăn gì để bạn có thể đánh bật vius cúm ra khỏi cơ thể bé yêu hoặc ngăn chặn chúng xâm nhập vào cơ thể bé.
Tiêm chủng

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, cách tốt nhất để tránh cúm cho bé (và ngay cả người lớn) là tiêm phòng. Tiêm phòng cúm được dành cho nhiều lứa tuổi, nhất là với những bé dưới 5 tuổi. Đây là một trong các cách hữu hiệu giúp bảo vệ đường hô hấp cho con bạn chống lại bệnh cúm.

Bạn nên tiêm chủng ngừa bệnh cho bé càng sớm càng tốt, nhất là vào đầu mùa cúm để đảm bảo vi trùng khó mà "lẻn vào" cơ thể gây bệnh. Tổ chức y tế khuyến cáo, hàng năm trẻ em từ 6 tháng và người lớn nên tiêm vắc - xin phòng cúm để bảo vệ cho chính mình và mọi người xung quanh. 
 

Nói cho trẻ hiểu tác hại của bệnh

Hãy nói cho trẻ biết nếu mắc bệnh cúm sẽ khó chịu ra sao và làm thế nào để tránh tiếp xúc với vi trùng cúm. Bạn hãy dạy trẻ hiểu về tầm quan trọng của việc rửa tay, giữ vệ sinh nhằm bảo vệ những người xung quanh, che miệng khi ho và hắt hơi.

Ngoài ra, bạn có thể nói thêm cho con biết về lợi ích của việc chủng ngừa cúm để trẻ bớt sợ hơn khi đi tiêm. Bạn cũng nên trao đổi, kết hợp với cô giáo của trẻ cùng thực hiện để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé!

Rèn luyện cho trẻ thói quen rửa tay

Hãy hình thành cho trẻ thói quen rửa tay vì đây là nơi có rất nhiều vi trùng cư trú. Bạn nên rửa tay cho con bằng xà phòng, nhất là sau khi bé ăn, ho, hắt hơi, xì mũi hoặc sau khi đi vệ sinh. Virus gây cúm có thể từ tay bé vào cơ thể qua niêm mạc mắt, mũi và miệng.

Cố gắng để bé không chạm tay lên mặt càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn vệ sinh mặt mũi cho con thì bạn cần rửa tay thật sạch bằng xà phòng và lau khô trước đã. 

Bạn lưu ý, rửa tay cho bé cũng cần đúng cách. Đó là sát xà phòng trong vòng ít nhất là 20 giây thì mới có tác dụng diệt khuẩn và mầm bệnh cúm.

Mẹo nhỏ là bạn có thể khuyến khích bé hát một bài trong khi con rửa tay để đảm bảo rằng con rửa tay sạch, đúng cách. Hơn nữa cũng khiến con cảm thấy thú vị hơn với việc rửa tay. 

Giữ gìn cho bé khỏi những yếu tố nguy cơ

Một người bị cúm có thể lây bệnh cho bé nhưng phải đến 5 ngày sau, bé mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cúm. Tránh cho bé tiếp xúc với những người có triệu chứng giống như cúm hoặc ở những nơi đông người không cần thiết.

Khi con bạn bị bệnh, bạn không nên cho bé đến lớp cũng không cho con tiếp xúc với những trẻ khỏe mạnh khác cho đến khi hết sốt ít nhất 24 giờ mà không cần sự trợ giúp của thuốc. Điều này giúp bé khỏi tái nhiễm khi con bạn đã khỏe nhưng lại tiếp xúc với trẻ bệnh.

Trang bị thể chất tốt cho bé

Hãy tạo điều kiện để cho bé yêu của bạn có cơ hội vận động ngoài trời. Đừng lo lắng môi trường bên ngoài dễ khiến bé bị ốm. Tiếp xúc với không khí trong lành, kết hợp với vận động hợp lý sẽ nâng cao sức khỏe cho bé, giúp chống cúm hiệu quả.

Cho bé ăn nhiều hoa quả và rau xanh vì các vitamin cùng khoáng chất được tìm thấy trong rau quả giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh bệnh tật. 

Cho bé nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, các bé cần ngủ nhiều hơn 7-8 tiếng mỗi đêm. Khi bé ngủ và thư giãn, hệ miễn dịch có cơ hội tìm kiếm và tiêu diệt những vi trùng có hại. Thiếu ngủ và mệt mỏi sẽ khiến bé dễ bị virus cúm tấn công. 

Ngoài ra, tránh cho bé tiếp xúc với khói thuốc lá vì chúng làm tăng nguy cơ nhiễm cúm của bé cũng như các bệnh về tim, ung thư.

Có nên cho bé trai, bé gái tắm chung?

23/09/2012

Vừa bước vào nhà tắm, chị Thoa giật nảy mình khi thấy con gái 5 tuổi đang vần vò “cậu bé” của thằng em. Chị nhận ra nguyên nhân là do lâu nay chị cho chúng tắm chung.
Một số bậc cha mẹ cho các con tắm chung để tiết kiệm thời gian.
Mẹ giật mình khi thấy chị nghịch “cậu bé” của em
Chị Nguyễn Thị Thoa (Đông Hưng, Thái Bình) chia sẻ, hơn năm nay chồng đi làm xa, một mình cáng đáng việc đồng áng, cửa nhà, con cái… nên chị rất bận rộn. Do đó, để tiết kiệm thời gian, chị thường cho hai con (bé gái hơn 5 tuổi, bé trai gần 3 tuổi) tắm chung.

“Con gái có thể tự kỳ cọ được rồi nên tôi chỉ phải hướng dẫn cách tắm và dội nước cho con. Tôi chủ yếu tắm cho thằng em. Làm thế tôi tiết kiệm được thời gian tắm cho chúng lại không phải gửi đứa em sang hàng xóm lúc tắm cho đứa chị”, chị Thoa kể.

Tuy nhiên, chị thực sự sốc và hối hận về cách làm của mình khi nhìn thấy cảnh cô con gái nghịch “của quý” của cậu em. 

Chị nói: “Hôm đó trời mưa nên hơi lạnh, tôi bảo chúng vào nhà tắm cởi quần áo ra trước còn tôi lên nhà lấy phích nước nóng xuống pha. Lúc quay xuống, vừa vào đến cửa nhà tắm, tôi giật nảy mình khi nhìn thấy con chị đang vần vò “cậu nhỏ” của thằng em. Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân là do lâu nay tôi cho chúng tắm chung nên con chị mới làm thế”. 

Nên hay không nên cho bé trai, bé gái tắm chung? Có phụ huynh cho rằng, có thể thông qua việc cho các con tắm chung để giáo dục giới tính. Tuy nhiên, đa số ý kiến phản đối quan điểm này và cho rằng việc làm này không an toàn, dễ kích thích trẻ tò mò, có thể gây hậu quả khó lường. 

Không nên cho trẻ trên 2 tuổi tắm chung
Chuyên gia tâm lý Đặng Thị Thanh Tùng,Trưởng bộ phận Trị liệu tâm lý trẻ em - Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng cho biết: “Trẻ dưới 2 tuổi chưa có ý thức về giới nên việc tắm chung, ngủ chung có thể an toàn. 

Tuy nhiên, theo rất nhiều nghiên cứu, trẻ từ 20 tháng đến 24 tháng tuổi trở lên đã biết “lờ mờ” về giới. Thông thường từ 20 tháng tuổi trở đi, bố mẹ đã bắt đầu hướng trẻ đến ăn mặc và ứng xử như giới của mình. 3 tuổi trẻ đã có nhận dạng giới cơ sở, trẻ đã biết gán cho mình “nhãn” là nam hay nữ. Khi trẻ 6 -7 tuổi, nhận dạng về giới của trẻ mới ổn định. 

Việc cho trẻ tắm chung từ 3 tuổi là không nên. Việc làm này có thể dẫn tới những biểu hiện lệch lạc trong ứng xử ở trẻ, nhất là trong điều kiện hiện nay trẻ phát triển thể chất rất nhanh.

Trong giai đoạn bắt đầu nhận dạng về giới, chắc chắn trẻ sẽ có những tìm hiểu, tò mò. Nhất là khi tắm chung, chúng nhìn thấy rất rõ người này có bộ phận mà mình không có hoặc bộ phận này mình có mà anh/chị lại không có. Từ đó, chúng có thể có sự tìm hiểu “quá sâu” hoặc có những hành vi rất nguy hiểm”.

Theo chuyên gia tâm lý Đặng Thị Thanh Tùng, với sự phát triển của truyền thông (đây là một kênh hướng dẫn), từ việc tắm chung trẻ có thể quan sát phim ảnh trên báo đài, ti vi,… thấy người ta làm thế này, thế kia rồi bắt chước. 

Trong nhiều năm làm công tác tư vấn, chị Tùng gặp những trường hợp trẻ khám phá về giới tính bằng cách thủ dâm do có những nghi ngờ về giới tính. Trong trường hợp có đối tượng khác giới trước mặt mình, trẻ có thể có những hành vi rất nguy hiểm vì chưa có nhận thức đầy đủ về giới. 

Ngoài những nguy hại trước mắt, việc cho bé trai, bé gái tắm chung còn gây tổn thương tâm lý, lệch lạc về xu hướng giới tính sau này. Ví dụ, khi chị em/anh em quá gần gũi như thế có thể khiến bé trai bị nhiễm bản tính con gái quá nhiều và ngược lại. Tình trạng đó có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra tiêu chí tìm bạn trai, bạn gái của chúng sau này khi hình ảnh của đối tượng không được như mong đợi (không giống anh/chị/em). 

Về việc giáo dục giới tính cho trẻ, theo chuyên gia tâm lý Thanh Tùng có hai cách:

Cách thứ nhất là cha mẹ trực tiếp dậy cho trẻ qua sách vở, internet, trực quan để trẻ có thể biết được về giới như thế nào. Ví dụ: bố dậy con trai, mẹ dậy con gái trên cơ thể mình có những gì; giáo dục qua việc chọn và chơi đồ chơi: con trai/gái thì chơi những đồ chơi gì,… Khi trẻ có hành vi phù hợp với giới thì cha mẹ nên khen thưởng để từ đó chúng biết đó là giới của chúng.  

Cách thứ 2 là để trẻ tự quan sát, học hỏi qua quan sát bố mẹ, qua bạn bè, qua truyền thông... Với cách này, bố mẹ vẫn phải đóng vai trò là người định hướng, chọn lọc cách tiếp cận để tránh cho trẻ tìm hiểu giới tính một cách lệch lạc.

“Việc giáo dục giới tính cho trẻ là tốt nhưng hoàn toàn không nên vận dụng cách cho bé gái, bé trai tắm chung. Thậm chí, khi tắm mẹ nên tắm cho bé gái, bố tắm cho bé trai; khi cho bé đi tắm ở bể bơi nên cho bé gái tắm bể nữ, bé trai tắm bể nam; việc cho bé đi vệ sinh cũng tương tự”, chuyên gia tâm lý Thanh Tùng đưa ra lời khuyên.
Theo kienthuc

Vì mê ngực khủng, anh Chuyên ép vợ phóng to vòng một.

Chồng đòi vợ cải tạo "màn hình phẳng"Vốn ưa thích những cô nàng mũm mĩm, ngực khủng nhưng anh Chuyên lại yêu và cưới Tuyết, một cô nàng "màn hình phẳng".

Mặc dù rất yêu vợ nhưng anh vẫn thấy thiếu thốn. Anh luôn mơ về "cặp đào tiên" đầy đặn, hút hồn.

Sau khi vợ hoàn thành nghĩa vụ, sinh một bé trai và một bé gái, anh mon men gạ gẫm vợ "lên đời" cho vòng một khiêm tốn.

Anh ngon ngọt dỗ vợ: "Em biết thừa là anh thích ngực khủng rồi. Trước đây, anh cố nhịn vì em còn phải sinh con, cho con ti. Bây giờ, em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, em chiều anh nhé. Dù ngực to hay nhỏ anh vẫn yêu em. Nhưng em phóng to lên, anh sẽ rất vui".

Hiểu tâm lý chồng và cũng xúc động vì bao điều anh làm cho chị trong suốt 7 năm chung sống, chị gật đầu đồng ý dù trong lòng không muốn chút nào.V ì mê ngực khủng, anh Chuyên ép vợ phóng to vòng một (Ảnh minh họa)

Chị chia sẻ: "Tôi biết anh rất thích ngực khủng mà ngực tôi lại lép kẹp. Nhiều lúc tôi thấy tự ti lắm nhưng anh luôn an ủi tôi rằng điều đó không quá quan trọng. Tôi cứ lo chăm sóc con cái cho tốt. Anh sẽ luôn ở bên hỗ trợ tôi tối đa. Sau này, mọi việc đã ổn, anh đòi tôi bù đắp sau".

"Anh là người chồng tuyệt vời nên khi anh bày tỏ mong muốn, tôi nào dám từ chối".

Vậy là sau ca phẫu thuật, bộ ngực của chị nảy nở khiến anh vô cùng sung sướng.

Không tâm lý như anh Chuyên, ngay từ khi mới yêu chị Ngọc, anh Quân đã bày tỏ ý định muốn cải tạo vòng một của chị.

Dù hơi bực mình trước ý định của người yêu nhưng chị vẫn đồng ý. Chị biết thừa, có muốn anh cũng chẳng đào đâu ra tiền cho chị nâng cấp vòng một.

Chị chia sẻ: "Lão ấy cứ lắm chuyện. Tiền ăn còn chả đủ nói gì nâng ngực. Nếu nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn đổ xăng, tiền lương của lão một năm may ra mới đủ cho một ca phẫu thuật. Thế nên tôi chẳng rỗi hơi tranh cãi. Cứ gật đầu cho qua chuyện".

Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của chị, sau khi cưới nhau, anh lao đầu vào kinh doanh. Anh kiếm tiền để lo cho gia đình và "trùng tu" vòng một cho vợ.

Ngực khủng cũng lắm phiền phức

Bao năm nay, chị Tuyết đã quá quen với thân hình mỏng mảnh và "màn hình phẳng". Thế mà bây giờ, tự dưng phải đeo hai "quả bưởi" trước ngực, chị cảm thấy rất bất tiện và ngượng ngùng.

Chị đi tới đâu, ai cũng nhận ra sự thay đổi bất thường này và buông lời trêu ghẹo. Vốn tính hay ngượng, thời gian đầu, chị chẳng dám ló mặt ra đường.

Nhưng còn công việc nên chị chẳng trốn mãi được. Ở cơ quan, chị cứ đi đến đâu là mấy chàng đồng nghiệp tủm tỉm cười rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

Quá xấu hổ, hôm nào đi làm về, chị cũng mắng mỏ chồng.

Thế nhưng tác hại của việc phóng to vòng một không chỉ dừng lại ở đó. Chẳng biết do bác sĩ tay nghề kém hay do chị không biết cách "bảo quản" mà vòng một của chị nhanh chóng xập xệ.

Nếu ban đầu, vòng một của chị căng tròn, bắt mắt thì chỉ vài tháng sau, "hai trái đào tiên" có xu hướng biến thành hai trái mướp dài lê thê. Dù chị mất thêm rất nhiều tiền mua áo lót có tác dụng nâng ngực, tình hình vẫn không được cải thiện bao nhiêu.

Quá mệt mỏi, chị quyết định phẫu thuật vứt bỏ hai "cục của nợ" đi.

Từ đó, lúc nào chị cũng nhìn anh bằng hai mắt hình viên đạn.

Sau bao cố gắng không biết mệt mỏi, anh Quân đã kiếm được rất nhiều tiền. Và anh muốn chị Ngọc thực hiện lời hứa cải tạo vòng một.

Sẵn sàng bỏ nhiều tiền để vợ có vòng một khủng nhưng anh Quân hoàn toàn thất bại. Ngay sau ca phẫu thuật, "hai trái đào tiên" của chị đã bị biến dạng. Không chỉ có vậy, những vết sẹo dọc ngang, kém thẩm mĩ càng khiến chị mất tự tin với chồng.

Nếu chị Tuyết chỉ cần bỏ silicon ra là mọi việc lại ổn thì chị Ngọc không biết làm cách nào cải thiện tình hình. Bác sĩ nói, có lẽ chị phải mãi mãi chung sống với bộ ngực khủng khiếp đó. Hoặc nếu không, chị phải tiếp tục phẫu thuật.

Chỉ nghĩ đến việc lên bàn mổ lần nữa, chị thấy ngán ngẩm. Anh Quân chẳng biết làm gì hơn là len lén nhìn vợ đau khổ.

Ngực khủng cũng gây ra nhiều rắc rối trong mối quan hệ vợ chồng.


afamily

Trẻ có nên mổ mắt khi bị cận thị?

 
Con gái tôi đang học lớp 4, hè vừa rồi tôi có cho cháu đi khám mắt thì bác sĩ bảo cháu bị cận nhẹ: mắt phải là 0,75 còn mắt trái là 0,5. Tôi rất lo lắng vì cháu còn nhỏ như vậy mà đã bị cận. Xin bác sĩ cho biết tôi có nên mổ cận thị cho cháu không và khi nào thì nên mổ? 

Trả lời:
Cháu đã bước vào lứa tuổi bị cận thị học đường. Thường sau 5 năm học hành, cận thị học đường sẽ ảnh hưởng từ 5 đến 20% học sinh phổ thông cơ sở. Cứ theo đà này, mỗi năm con bạn sẽ tăng khoảng 0,5 đến 1D. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi cháu bước vào đại học sẽ cận khoảng 3-4 D. Một số cháu số kính không tăng hoặc tăng rất ít, đó có lẽ là trời cho, không có yếu tố di truyền, học đọc rất điều độ, dùng thuốc thường xuyên.

Tôi mạnh dạn khuyên bạn nên cho cháu đọc và vi tính ít thôi, chiều nên nghỉ học, cuối tuần đi chơi chỗ nào đó rộng rãi, thoáng đãng. Một tháng dùng 10 ngày thuốc bổ mắt: kideye, vicacom, ocuvite... đều được. Cứ đều đặn như vậy, nếu bố mẹ không bị cận nặng thì cũng không đáng lo. Cận sẽ dừng ở 4 đến 6D khi con bạn đã trưởng thành, khi đó có thể mổ được.

Con to chưa chắc khỏe!

09/09/2012

Bé sơ sinh “quá khổ” có nguy cơ bị rối loạn đường huyết, suy hô hấp, đa hồng cầu..., cần được kiểm tra, theo dõi ngay sau lúc chào đời.

Vất vả với cái bầu to tướng nhưng chị N.T.N.X (quận Thủ Đức - TPHCM) mừng thầm vì qua siêu âm, bác sĩ cho biết con chị có phần to lớn hơn các em bé cùng tuổi thai. Cuối tháng thứ 8, bác sĩ ở một phòng mạch gần nhà bất ngờ khuyên chị nên đến bệnh viện (BV) lớn để theo dõi và có thể sẽ phải nhập viện sớm, vả lại đứa bé quá to nên lúc sinh cả mẹ và con đều có thể cần được săn sóc đặc biệt.
 
Bán tín bán nghi vì tất cả kết quả khám thai trước đó đều cho thấy cả bé và mẹ đều rất khỏe mạnh nhưng chị vẫn đến BV Từ Dũ khám lại và sinh tại đây. Quả thật, đứa con trai nặng hơn 4 kg của chị vừa ra đời đã phải chuyển ngay vào khoa sơ sinh để săn sóc đặc biệt vì hô hấp của cháu khá yếu.
 
Trẻ sơ sinh ở nước ta thông thường cân nặng từ 2,5- 4 kg. (Ảnh minh họa)
Thường gặp ở thai phụ bị đái tháo đường
Thời gian gần đây, nhiều em bé “khổng lồ” từng được dư luận chú ý như 2 bé nặng 5,2 kg và 5,3 kg sinh tại BV Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) chào đời lần lượt vào tháng 7 và 8 vừa qua; bé 6 kg chào đời tại BV Từ Dũ hồi tháng 2… Các trẻ này đều phải được săn sóc đặc biệt. Tại BV Từ Dũ, hầu như lúc nào cũng có vài em bé thuộc dạng “to con” được săn sóc đặc biệt tại khoa sơ sinh.

Theo PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Trưởng Khoa Sơ sinh BV Từ Dũ, có nhiều nguyên nhân khiến bé sơ sinh có kích thước lớn hơn thông thường như mẹ bị đái tháo đường, trẻ gặp phải một số hội chứng đặc biệt nên “khổng lồ”, do di truyền từ gia đình - trường hợp này thường cha, mẹ, anh, chị, em của bé cũng to con… Trong đó, đáng lo ngại nhất là trường hợp mẹ bị đái tháo đường, căn bệnh ngày càng phổ biến ở người lớn. Nhóm trẻ này dễ gặp phải nguy cơ rối loạn đường huyết, suy hô hấp, đa hồng cầu, sang chấn trong cuộc sinh…

BS CKII Trần Ngọc Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp  BV Từ Dũ, cho biết theo quy ước, những bé sơ sinh nặng dưới 2,5 kg được coi là nhẹ cân, trên 4 kg là con to. “Cân nặng của trẻ sơ sinh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chủng tộc, dân tộc, gia đình, sự tăng trọng và chế độ dinh dưỡng của người mẹ trong thai kỳ, các bất thường trong thai kỳ hay mẹ có bệnh lý…
 
Cũng có trường hợp 2 bé sinh đôi một quá to còn một quá nhỏ do hội chứng truyền máu trong song thai. Nên hiểu rằng con to chưa chắc đã khỏe, sự khỏe mạnh của đứa bé không phụ thuộc vào cân nặng mà dựa vào các yếu tố như chỉ số hô hấp, sự hồng hào, nhịp tim, phản xạ tay chân… Ở đứa bé “quá khổ”, đôi khi các cơ quan khi mới sinh còn non nớt chưa đáp ứng nổi nhu cầu hoạt động của một cơ thể to lớn hơn bình thường nên bé sẽ dễ yếu hơn trẻ thông thường khác” - BS Hải nhấn mạnh.
 
Cần được theo dõi

PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân cho biết tại BV Từ Dũ, khi trẻ ra đời nặng từ 3,8 kg trở lên, các BS đều khuyến cáo gia đình chuyển trẻ đến khoa sơ sinh để tầm soát đường huyết, chụp X-quang xem có bị gãy xương đòn hay không, theo dõi tình trạng suy hô hấp, đa hồng cầu, vàng da sơ sinh, tư vấn chế độ dinh dưỡng.

Lo ngại hàng đầu là tình trạng rối loạn đường huyết - thường là hạ đường huyết, rất thường gặp ở các bé thuộc dạng con to. “Có bé huyết áp tụt xuống đến mức đo không được, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến não. Hạ đường huyết kéo dài sẽ khiến trẻ co giật, hôn mê, thậm chí tử vong. Để ngăn ngừa, trẻ sẽ được kiểm tra đường huyết sớm, cho bú sữa sớm, nếu bú không được thì bắt buộc phải truyền dịch” -  BS Xuân cho biết.

Các trẻ này cũng dễ bị suy hô hấp do chậm hấp thu dịch phổi, nhiều bé phải hỗ trợ hô hấp. Một số bé bị chứng đa hồng cầu (lượng hồng cầu vượt quá 65%) khiến hồng cầu trong máu quá đặc, tốc độ chảy chậm gây tắc nghẽn, dẫn đến thiếu máu não, thiếu ôxy não khiến người trẻ tím tái, co giật. Riêng nguy cơ trẻ bị sang chấn sản khoa, thường gặp nhất là gãy xương đòn, hầu như có thể phòng tránh được nếu thai phụ khám thai đầy đủ để các BS tiên lượng được tình trạng con to và chỉ định sinh mổ nếu cần thiết.
 
BS Xuân khuyến cáo: “Tình trạng con to có thể được phát hiện khi khám thai. Khi đó, thai phụ nên sinh nở ở BV lớn, có đơn vị sơ sinh và thông báo tình trạng đó cho BS theo dõi. Phụ nữ bị đái tháo đường nên điều trị bệnh ổn định rồi hẳn mang thai và tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc. Nếu ngưng thuốc đột ngột, đường huyết của mẹ sẽ tăng và gây tình trạng cường insulin ở trẻ”.
 
Nguy cơ cho cả mẹ
Theo BS CKII Trần Ngọc Hải, bà mẹ mang thai con to cũng dễ gặp phải các nguy cơ trong thai kỳ và trong cuộc sinh. “Khối lượng em bé quá nặng làm bà mẹ mệt mỏi, tăng sức ép lên hoạt động của cơ tim, dễ bị chảy máu trong thai kỳ. Đây cũng là ca sinh khó, khi thai nhi quá lớn được sinh ra, độ siết của cơ tử cung không đủ chắc chắn do bị dãn quá mức, dễ bị chảy máu gây băng huyết - một tai biến sản khoa cực kỳ nguy hiểm, nếu không cầm máu được có khi phải cắt tử cung, thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó, thai phụ cần khám thai thường xuyên để nắm bắt tình hình sức khỏe của mẹ lẫn con, chọn một BV có đầy đủ nhân lực và phương tiện kỹ thuật hồi sức khi sinh nở”.
 
Theo NLĐ

4 lý do khiến trẻ chán cơm

Cho trẻ dùng đồ ngọt trước bữa cơm

Kẹo là loại đồ ăn trẻ con rất thích vì chúng có vị ngọt và màu sắc đẹp mắt. Tuy nhiên, trong kẹo có chứa hàm lượng calo cao nhưng lại không hề có lượng protein cần thiết cho cơ thể của trẻ. Không chỉ vậy, ăn kẹo trước khi ăn cơm còn tác động tới cảm giác thèm ăn khiến trẻ không muốn và không thích ăn.

Không chỉ có kẹo mà những loại đồ uống như nước cam, nước ép trái cây, mật ong cũng là những thực phẩm nên tránh cho trẻ dùng trước bữa cơm. Nếu bạn cho trẻ ăn uống những thứ này trước bữa cơm thì lượng đường trong máu đã đạt đến một mức độ nhất định. Khi đó nó sẽ truyền tín hiệu đến não tạo cảm giác no ảo, ức chế cảm giác thèm ăn khiến trẻ không thích ăn cơm nữa.

Ngoài ra, vào những hôm thời tiết nóng, trên thị trường có bán rất nhiều loại đồ uống giải khát và đa phần chúng thường khiến trẻ có cảm giác no. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, nếu cho trẻ dùng đồ uống ngọt quá nhiều sẽ khiến chức năng tiêu hóa còn non yếu của trẻ bị rối loạn và đương nhiên là trẻ sẽ biếng ăn.
Cơ thể bé bị thiếu kẽmTheo những kết quả lâm sàng cho thấy thì một trong những nguyên nhân khiến trẻ chán ăn là do cơ thể thiếu kẽm. Ở những trẻ em chán ăn, các bác sĩ thấy rằng hàm lượng kẽm trong cơ thể thấp hơn hẳn so với những trẻ em khác. Chính sự thiếu kẽm đã làm giảm sự nhạy cảm của vị giác, gây ra cảm giác không ngon miệng.
Sở dĩ như vậy là vì trong nước bọt có chứa kẽm, nếu thiếu kẽm sẽ ảnh hưởng đến sự cảm nhận hương vị và mất cảm giác thèm ăn. Thứ hai, thiếu kẽm có thể gây ra sự rối loạn chức năng vị giác của vòm miệng. Bên cạnh đó, thiếu kẽm còn gia tăng nguy cơ bị mắc bệnh viêm niêm mạc khiến trẻ không còn cảm giác với thức ăn.

Không thể bỏ qua yếu tố tâm lý

Trong trường hợp bình thường, trước bữa tối, nếu trẻ cảm thấy đói thì đường huyết trong cơ thể sẽ giảm, lúc đó não sẽ phát tín hiệu thèm ăn. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, do sự tác động của tâm lý nên quy luật này bị phá vỡ.

Có rất nhiều bậc cha mẹ không biết chức năng tiêu hóa của trẻ để điều chỉnh lịch ăn uống của con mình. Cũng có nhiều trường hợp cha mẹ không có điều kiện nấu ăn nên buộc trẻ phải ăn ở ngoài trong một thời gian dài. Điều này cũng sẽ tác động tới tâm lý và khiến trẻ không còn cảm giác thèm ăn.

Thói quen ăn uống của người lớn ảnh hưởng tới trẻ

Trẻ thường bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của người lớn. Vì thế, nếu trong gia đình có bố mẹ khảnh ăn thì đứa trẻ cũng sẽ có thói quen như vậy.

Lâu dần, thói quen đó sẽ khiến trẻ không có hứng thú với thức ăn và căn bệnh chán ăn cũng từ đó mà xuất hiện.
Theo TTVN

Không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống nước trái cây

27/06/2012

Em đang nuôi em bé và nghe nhiều người khuyên là cho uống nước trái cây tươi rất tốt. Điều này đúng hay sai và nên cho uống như thế nào là hợp lý? Lê Thị Huyền(KCN Linh Trung - TPHCM)

- Bác sĩ CK1 Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, trả lời: Đối với trẻ trên 6 tháng tuổi có thể tập ăn giặm thì cũng là lúc nên cho thử uống một ít nước trái cây tươi. Trẻ dưới 6 tháng tuổi thì không nên cho uống nước trái cây vì nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa rất cao, đôi khi còn ảnh hưởng đến đường ruột gây nên tình trạng tiêu chảy kéo dài, bỏ bú sữa, giảm tiêu hóa hấp thu. Lần đầu tập cho trẻ uống nước trái cây thì chỉ thử một hoặc 2 muỗng, có thể pha loãng thêm với một ít nước lọc cho bớt chua. Nếu thấy trẻ không nôn ói, tiêu chảy, bỏ bú… thì có thể tăng dần lên một ít. Khi trẻ lớn hơn nên dùng muỗng nạo trái cây chín mềm hay xay nhuyễn, cho ăn cả xác.

Theo NLĐ

Đi tìm “thủ phạm” khiến sản phụ tử vongCác số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy có khoảng 500.000 phụ nữ trên thế giới bị tử vong hàng năm có liên quan đến việc mang thai và sinh đẻ. Ngoài ra, còn có trên 60 triệu sản phụ gặp phải các biến chứng nguy hiểm và 30% trong số này chịu những tổn thương suốt đời.

Những “thủ phạm”

Liên quan đến chủ đề này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa giới thiệu một số nguyên nhân khiến sản phụ tử vong kèm theo cách phòng tránh.

1. Do “vỡ kế hoạch”

Tại các nước đang phát triển, phụ nữ sinh đẻ không có kế hoạch, đẻ nhiều, đẻ dày, sức khỏe sản phụ kém, ăn uống khem khổ… dẫn đến nhiều biến chứng nan y, nhất là tình trạng sinh non. Để bảo vệ sức khỏe người mẹ và đứa trẻ tương lai, các cặp vợ chồng nên có kế hoạch thật cụ thể cho việc sinh con, chỉ nên sinh 1 – 2 con trong khoảng thời gian hợp lý.

2. Do ăn uống thiếu chất

Theo nghiên cứu, trước khi mang thai phụ nữ phải có ít nhất 4 tháng bồi bổ, phục hồi sức khoẻ và sống trong môi trường trong lành, tránh xa các chất độc hại và tích đủ dưỡng chất nhằm cung cấp dưỡng chất cần thiết cho đứa trẻ, hạn chế nguy cơ nứt đốt sống do người mẹ thiếu acid folic. Để khắc phục, khi mang thai phụ nữ nên ăn uống đầy đủ và bổ sung dưỡng chất hợp lý. Cơ thể phụ nữ phải được bổ sung sắt, bởi khi mang thai cơ thể người mẹ cần lượng sắt gấp đôi mức bình thường, nếu không sẽ phát sinh tình trạng thiếu máu. Sắt có nhiều trong rau xanh, đậu đỗ, ngũ cốc… Ngoài ra, để giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt cần bổ sung vitamin C (có trong hoa quả tươi). Khi mang thai phụ nữ cần uống nhiều nước, tránh xa đồ uống kích thích có chứa đường, cafein hoặc các phụ gia không có lợi cho cơ thể.

3. Do viêm nhiễm

Nhiễm trùng đường tiết niệu và tiêu hóa được xem là thủ phạm nặng ký làm gia tăng rủi ro biến chứng khi sinh ở phụ nữ, đặc biệt là hiện tượng sinh non và bệnh tiền sản giật. Những người mắc bệnh này cần được khám và điều trị sớm trước khi quyết định mang thai.

4. Do dùng rượu, chất kích thích

Từ lâu y học đã cảnh báo mối nguy hiểm của việc dùng rượu, chất kích thích kể cả thuốc lá. Đây là những chất làm cho đứa trẻ chậm lớn, mắc bệnh tâm thần, dị thường về thể chất. Nếu người mẹ nghiện ma túy sẽ sinh ra những đứa con mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh nghiện, còn sản phụ cũng gặp phải nhiều biến chứng nan y đe dọa đến tính mạng khi vượt cạn. Hít phải khói thuốc của những người xung quanh phả ra cũng rất nguy hiểm cho sức khỏe (y học gọi đây là hút thuốc lá thứ cấp), nguy hiểm không khác gì người nghiện thuốc lá. Vì lý do này, phụ nữ trước, trong khi mang thai nên sống trong môi trường trong lành, tránh xa những chất nguy hiểm như kể trên.

5. Dùng thuốc chữa bệnh

Trong thời gian mang thai không nên tự ý dùng bất kỳ loại thuốc nào nếu không được sự cho phép của bác sĩ. Ngay cả vitamin, thuốc bổ, thực phẩm chức năng nếu dùng quá liều cũng không có lợi. Ví dụ, dùng quá liều vitamin A sẽ gây dị tật thai nhi.

6. Tăng cân, béo phì

Trong giai đoạn mang thai, phụ nữ không nên tăng cân quá nhiều, nếu không, sản phụ sẽ gặp nhiều biến chứng khi sinh, trẻ sinh ra dễ bị nhẹ cân. Trẻ sơ sinh nhẹ cân có rủi ro tử vong cao gấp 40 lần so với những đứa trẻ bình thường. Nên duy trì trọng lượng ở mức bình thường bằng chế độ ăn uống cân bằng khoa học, quan điểm ăn cho hai người là không đúng vì vậy nên tư vấn chuyên môn để duy trì chế độ ăn uống cho thích hợp. Thông thường, phụ nữ nên tăng từ 9 - 12kg cho cả giai đoạn thai kỳ là hợp lý. Riêng nhóm phụ nữ tuổi teen, những phụ nữ có trọng lượng cơ thể thấp nên tăng từ 12 - 15kg, những người dư thừa trọng lượng chỉ nên tăng từ 7 - 9kg là hợp lý.

Lưu ý trước khi sinh

Phụ nữ mang thai nên đi thăm khám thường xuyên để giảm nguy cơ tử vong cho chính bản thân và giảm rủi ro cho đứa trẻ tương lai. Tại những nơi khó khăn về kinh tế, nhất là vùng sâu vùng xa, nên tận dụng dịch vụ đỡ đẻ tại chỗ, tư vấn những người có kinh nghiệm để hạn chế rủi ro không đáng có. Nhờ việc thăm khám sớm, sản phụ có thể biết trước những rủi ro như song sinh, đa sinh, bệnh cao huyết áp, bệnh đái tháo đường, tim mạch thai kỳ. Khi mang thai được 26 - 28 tuần nên đi xét nghiệm vi khuẩn Streptococcus B để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng khi sinh và lan truyền sang con cái. Trong quá trình thăm khám bác sĩ, sản phụ nên cho bác sĩ biết tiền sử bệnh tật của bản thân, ví dụ như xuất huyết âm đạo, viêm nhiễm, đau đầu ngón tay, mắt mờ, đau bụng, nôn ói liên tục, đau khi đi tiểu tiện hoặc tiểu tiện khó…

Rất nhiều phụ nữ mang thai xem thường công tác vệ sinh cá nhân, đây chính là thủ phạm gây biến chứng rất cao. Khi mang thai có thể tắm rửa bình thường, nhưng tắm rửa bộ phận kín thì không nên hoặc ngâm mình quá lâu trong bồn nước cũng không có lợi. Ngoài ra cũng nên tránh tiếp xúc nhóm người đang bị mắc bệnh vì virút, nhất là bệnh đậu mùa. Để tránh nhiễm giun sán từ động vật nên ăn chín uống sôi, tránh xa các chất tiết từ mèo. Quan hệ tình dục ở những tháng cuối nên hạn chế, nhất là nhóm người có tiền sử xuất huyết âm đạo hoặc đã từng sảy thai.
Tránh xa nguồn gây nhiễm phóng xạ như tia X, hóa chất độc hại. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các loại hóa chất dân dụng kem mỹ phẩm. Tránh xa môi trường nhiệt độ cao, quá lạnh, kể cả khi luyện tập thể thao, hạn chế tiếp xúc chân trần với đất và nước. Nên quyết định trước việc sinh bình thường hoặc phải mổ… Điều này chính sản phụ phải biết để quyết định sớm. Nên nhớ, rất nhiều ca tử vong là do chảy máu quá nhiều vì vậy phải chuẩn bị sẵn máu để truyền khi cần thiết.

Theo SKĐS
 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569